รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1

รหัสงาน 99
วันที่ประชุม 15 กรกฎาคม 2563 - 16 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
อาคาร / ชั้น โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904296
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร