รายละเอียดการประชุม : ประชุมชมรมผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 2/2563

รหัสงาน 95
วันที่ประชุม 8 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 - 16.30
ห้องประชุม กองแผนงาน
อาคาร / ชั้น 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0 2590 4286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร