รายละเอียดการประชุม : ทดสอบ 1

รหัสงาน 91
วันที่ประชุม 15 พฤษภาคม 2563
เวลา 11 - 11
ห้องประชุม กกก
อาคาร / ชั้น 111
สถานที่ หหหห
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4444
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร