รายละเอียดการประชุม : คณะทำงานการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2563

รหัสงาน 90
วันที่ประชุม 13 พฤษภาคม 2563
เวลา 14.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น 1 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0870880817
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร