รายละเอียดการประชุม : ประชุมAnamai E-meeting

รหัสงาน 87
วันที่ประชุม 28 เมษายน. 2563
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม พฤกษาธร
อาคาร / ชั้น ชั้น 3
สถานที่ ศอ.9
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0887103578
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 28 เมษายน. 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร