รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะทำงาน Ad hoc 3/2563

รหัสงาน 86
วันที่ประชุม 27 เมษายน. 2563
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร / ชั้น อาคาร 2 ชั้น 2
สถานที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904089
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 27 เมษายน. 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร