รายละเอียดการประชุม : การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2563

รหัสงาน 80
วันที่ประชุม 19 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกองคลัง
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02 590 4819
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร