รายละเอียดการประชุม : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน 5/2563

รหัสงาน 79
วันที่ประชุม 24 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0 2590 4818
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร