รายละเอียดการประชุม : ประชุมสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1/2563

รหัสงาน 77
วันที่ประชุม 12 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม กองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร