รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ

รหัสงาน 76
วันที่ประชุม 10 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมชิตชัยวงศ์
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 5
สถานที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904657
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร