รายละเอียดการประชุม : การประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการและอาหารชะลอความเสื่อมของอวัยวะที่สำคัญ ครั้งที่ 1/2563

รหัสงาน 74
วันที่ประชุม 25 มีนาคม 2563
เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 5
สถานที่ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904335
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร