รายละเอียดการประชุม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2563

รหัสงาน 70
วันที่ประชุม 13 มีนาคม 2563
เวลา 09.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904499
นัดหมายการเดินทาง สถานที่นัดหมาย โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี มากรมอนามัย / รถออกเวลา : 09.00 น.
หมายเหตุ โปรดระบุ วันเข้าพักลงในช่องหมายเหตุ ในระบบ E-Meeting หรือแจ้งการเข้าพักได้โดยตรง ที่ เบอร์ 02 590 4499 ภายในวันที่ 10 มี.ค.63 ค่ะ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร