รายละเอียดการประชุม : ประชุมชี้แจงการใช้ปฏิทินบนหน้าเว็บไซต์กรมอนามัย 1/2563

รหัสงาน 65
วันที่ประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 - 12.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904828
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร