รายละเอียดการประชุม : การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

รหัสงาน 6
วันที่ประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร