รายละเอียดการประชุม : ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำนักโภชนาการ

รหัสงาน 39
วันที่ประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 2
สถานที่ สำนักโภชนาการ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4336
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร