รายละเอียดการประชุม : การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบบริหารการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1/2563

รหัสงาน 36
วันที่ประชุม 18 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.30 - 12.00
ห้องประชุม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904202
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ ไม่มีเบรค ไม่มีข้าว

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร