รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย 1/2563

รหัสงาน 35
วันที่ประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร