รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย รอบ 12 เดือน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสงาน 226
วันที่ประชุม 9 สิงหาคม 2565 - 11 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 - 18.00
ห้องประชุม -
อาคาร / ชั้น -
สถานที่ โรงแรมโรงแรมเจริญโฮเต็ล โรงแรมโมโค และมณฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0 2590 4286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร