รายละเอียดการประชุม : k, 234

รหัสงาน 224
วันที่ประชุม 27 พฤษภาคม 2565
เวลา -
ห้องประชุม mj
อาคาร / ชั้น k
สถานที่ k
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน rwq
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม