รายละเอียดการประชุม : (ทดสอบ)

รหัสงาน 217
วันที่ประชุม 19 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565
เวลา -
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน สุวรรณา ทิพย์มงคุณ 025904296 ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง 025904311
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร