รายละเอียดการประชุม : k,

รหัสงาน 213
วันที่ประชุม 25 เมษายน. 2565
เวลา -
ห้องประชุม mj
อาคาร / ชั้น k
สถานที่ k
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 532213153
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 25 เมษายน. 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร