รายละเอียดการประชุม : การอบรมหลักสูตร “การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ผ่านระบบออนไลน์

รหัสงาน 211
วันที่ประชุม 27 เมษายน. 2565 - 29 เมษายน. 2565
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี
อาคาร / ชั้น อาคาร 3 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0821766152
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร