รายละเอียดการประชุม : การใช้งานระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ กรมอนามัย

รหัสงาน 210
วันที่ประชุม 5 เมษายน. 2565
เวลา 09.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน สิริรัตน์ 0 2590 4640 / 0870827815
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 5 เมษายน. 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร