รายละเอียดการประชุม : ขอเชิญประชุมชมรมผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 1/2565

รหัสงาน 209
วันที่ประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อาคาร / ชั้น 5 ชั้น 6
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0-2590-4286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร