รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

รหัสงาน 208
วันที่ประชุม 20 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ห้องประชุม วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย และวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย
อาคาร / ชั้น
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904730
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ หน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ผลงานละ 1 ท่าน

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร