รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

รหัสงาน 207
วันที่ประชุม 12 มกราคม 2565
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904730
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ *คกก.พิจารณาผลงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ **บุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร