รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ

รหัสงาน 205
วันที่ประชุม 21 ธันวาคม 2564 - 22 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30น. - 16.30น.
ห้องประชุม ห้องประชุม ชั้น 2
อาคาร / ชั้น อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904619, 4280
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร