รายละเอียดการประชุม : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 1

รหัสงาน 204
วันที่ประชุม 9 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ 025904229
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร