รายละเอียดการประชุม : การประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อม (พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้) ครั้งที่ 1

รหัสงาน 202
วันที่ประชุม 22 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 - 16.30
ห้องประชุม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 6
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904190, 025904381
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ Zoom meetting https://us02web.zoom.us/j/82860230552?pwd=QnNhcVI2UURTdzNPaU9HMGxoQkpndz09 Meeting ID: 828 6023 0552 Passcode: doh22

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร