รายละเอียดการประชุม : ประชุม “การพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการของกรมอนามัย ประจำปี 2565” 1

รหัสงาน 201
วันที่ประชุม 9 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 - 16.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร