รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7/2563

รหัสงาน 20
วันที่ประชุม 9 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.00
ห้องประชุม ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น5
สถานที่ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-590-4336
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร