รายละเอียดการประชุม : Journal Club ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงาน 195
วันที่ประชุม 23 กันยายน 2564
เวลา 09.30น. - 14.00น.
ห้องประชุม ประชุมกลุ่มวัยทำงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 7 ชั้น 5
สถานที่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619, 4288
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 23 กันยายน 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร