รายละเอียดการประชุม : โครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

รหัสงาน 194
วันที่ประชุม 31 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 7 ชั้น 5
สถานที่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ Video Conference : ZOOM

หัวข้อประชุม : Journal Club ครั้งที่ 9/2564 เรื่อง “Evidence Summary: The Relationship between Oral Health and General Health”และ“การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่สนใจเข้าร่วม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95371569592?pwd=TFBoYlZldWhqaTZQMWdwZ1RCMG9TUT09

Meeting ID: 953 7156 9592
Passcode: @cic4619

**ห้องประชุมเปิดทดสอบระบบเวลา 9.00 น.**

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร