รายละเอียดการประชุม : การประชุมการบริการจัดการความเสี่ยง กรมอนามัย

รหัสงาน 190
วันที่ประชุม 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30 น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมอาวุธ แสงกล้า
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักทันตสาธารณสุข
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904229
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร