รายละเอียดการประชุม : การประชุมพนักงานราชการกรมอนามัย รุ่นที่ 9

รหัสงาน 19
วันที่ประชุม 29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904000
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร