รายละเอียดการประชุม : Journal Club ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงาน 172
วันที่ประชุม 29 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคาร / ชั้น อาคาร 2 ชั้น 3
สถานที่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619, 4288
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ Video Conference : Google Meet

เรื่อง "ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9: การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561"

ลิงก์วิดีโอคอล:
https://meet.google.com/rxz-hbfa-ixy

**ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีอยู่เพื่อเข้าร่วมการประชุม

**ก่อนเเข้าสู่ระบบขอความกรุณาตั้งชื่อของตนเองตามด้วยหน่วยงานของท่าน

**ห้องประชุมเปิดทดสอบระบบเวลา 9.00 น.**

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร