รายละเอียดการประชุม : Journal Club ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงาน 171
วันที่ประชุม 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30น. - 14.00น.
ห้องประชุม ประชุมอุทัย พิศลยบุตร
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 5
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619, 4288
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ ++ เรียนเชิญร่วมประชุม ++

Video Conference : ZOOM

วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 09.30 - 14.00 น.

หัวข้อประชุม : Journal Club ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง "หน้ากาก 2 ชั้น ยังจำเป็นอยู่มั๊ย"

ห้องประชุม : ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่สนใจเข้าร่วม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98611037462?pwd=TXVnRGRIcjBaMlRsUG9aT1MveUdUdz09

Meeting ID: 986 1103 7462
Passcode: cic1234

**ห้องประชุมเปิดทดสอบระบบเวลา 9.00 น.**

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร