รายละเอียดการประชุม : ประชุมผู้แทนกรมอนามัยในคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามการตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1

รหัสงาน 168
วันที่ประชุม 30 เมษายน. 2564
เวลา -
ห้องประชุม ห้องประชุมสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 30 เมษายน. 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร