รายละเอียดการประชุม : Journal Club ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงาน 163
วันที่ประชุม 29 เมษายน. 2564
เวลา 09.30น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ประชุมกลุ่มวัยทำงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 7 ชั้น 5
สถานที่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619, 4288
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ Video Conference: ZOOM

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93606607997?pwd=SmJBK1ZXckpleEZRNnRIR3Y5TE40Zz09

Meeting ID: 936 0660 7997

Passcode: cic1234

**ห้องประชุมเปิดทดสอบระบบเวลา 9.00 น.**

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 29 เมษายน. 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร