รายละเอียดการประชุม : การประชุมปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและอัตรากำลังของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

รหัสงาน 162
วันที่ประชุม 21 เมษายน. 2564
เวลา 11.00 น. - 16.30 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี
อาคาร / ชั้น อาคาร 3 ชั้น 3
สถานที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904229
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 21 เมษายน. 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร