รายละเอียดการประชุม : การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและอัตรากำลังของหน่วยงานส่วนกลาง

รหัสงาน 158
วันที่ประชุม 2 มีนาคม 2564
เวลา 9.30 น. - 14.30 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 5
สถานที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904229
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร