รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนรายงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564

รหัสงาน 154
วันที่ประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 6 ชั้น 4
สถานที่ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904641
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร