รายละเอียดการประชุม : ประชุมบริหารจัดการเว็บไซต์ EOC กรมอนามัย

รหัสงาน 151
วันที่ประชุม 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
อาคาร / ชั้น อาคาร 3 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904641
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร