รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทโครงสร้าง กรมอนามัย ครั้งที่ 1

รหัสงาน 147
วันที่ประชุม 28 มกราคม 2564 - 29 มกราคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904229
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 28 มกราคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร