รายละเอียดการประชุม : ประชุมชมรมผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 1/2564

รหัสงาน 142
วันที่ประชุม 22 ธันวาคม 2563
เวลา 09.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
อาคาร / ชั้น ชั้น 2
สถานที่ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร