รายละเอียดการประชุม : ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1/2563

รหัสงาน 141
วันที่ประชุม 18 ธันวาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กองแผนงาน กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร