รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รหัสงาน 138
วันที่ประชุม 24 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904730
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -ผู้เขียนผลงาน โปรดเตรียม โน๊ตบุ๊ค (Notebook) มาประชุม และ เตรียมข้อมูลผลงาน ที่จะส่งสมัครขอรับรางวัลมาด้วย -สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล​(VDO Conferecne)

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร