รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการของกรมอนามัย ประจำปี 2564”

รหัสงาน 136
วันที่ประชุม 23 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563
เวลา -
ห้องประชุม
อาคาร / ชั้น
สถานที่ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4647
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร