รายละเอียดการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

รหัสงาน 133
วันที่ประชุม 16 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 1-3
อาคาร / ชั้น ล๊อบบี้
สถานที่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904230, 0969404999
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ - โปรดตอบรับภายในวันที่ 4 ธ.ค.63

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร