รายละเอียดการประชุม : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน 1/2564

รหัสงาน 127
วันที่ประชุม 30 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904818
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร